Zajímavosti

Voda je základem života. Až 70 % hmotnosti dospělého člověka tvoří voda. Žádná z buněk v lidském těle nemůže dostatečně fungovat bez vody, stejně jako bez vody nedokáže lidský organismus zabezpečit detoxikaci a vylučování škodlivin z těla. Voda má totiž výbornou schopnost rozpouštět většinu látek do ní přicházejících. Pozitivním přínosem budiž právě zmíněná detoxikace. Na druhou stranu může být snadno znečištěna látkami, které se v ní rozpouštějí.

V dlouhodobém horizontu do těla dostáváme společně s vodou i vše, co je ve vodě obsaženo. To dobré, i to zlé. Konzumací balené nebo nefiltrované vody vystavujeme tělo enormnímu množství toxinů.
...

Proč vodu filtrovat

Zařízení je napojeno výhradně na řádovou vodu za pomocí připojovací hadičky. Filtrovaná voda je zbavena od mechanických nečistot (písek, bahno, rez, suspendované pevné látky), organických látek (pesticidy, mikrocystiny), chlóru a jeho sloučenin, těžkých kovů a dalších chemických zbytkových látek. Výsledná voda je průzračně čistá, bez nežádoucích látek a nepříjemné chuti a pachu.
...

Více o filtrace