VÝROBA DEMI VODY – SYSTÉMY REVERZNÍ OSMÓZY

Reverzní osmóza je dosud nejúčinnější technologií pro filtraci vody – zachytí až 99,8 % všech nečistot od mikroorganismů až po ionty rozpuštěných solí a molekuly organických látek.

Během procesu filtrace je voda tlačena přes polopropustnou membránu o velmi nízké propustnosti (0.001-0.0001 µm), přes kterou dokáže protéci jen molekula vody, zatímco další příměsi nebo nečistoty se přes ni nedostanou a jsou odváděny do odpadu.

Výslednou vodu zpracovanou principem reverzní osmózy lze považovat za vodu demineralizovanou. Voda o takové kvalitě najde své využití zejména v akvaristice, laboratořích, farmacii, pivovarnictví či při nutnosti výroby vody o dané kvalitě.

Podle náročnosti požadavků na provoz technologie, můžete v mytapp vybírat ze systémů RO beztankových, nebo s nutností vlastnit zásobní tank.

PROHLÉDNOUT SI REVERZNÍ OSMÓZY

Konzumaci vody vyrobené procesem RO bez jakýchkoliv dalších úprav nedoporučujeme! Právě z toho důvodu výrobci RO filtračních systémů doplňují filtraci o tzv. mineralizátor (PVD – polovypálený dolomit), který postupným rozpouštěním navrací vápník a hořčík zpět do vody. Respektive tak to tvrdí samotní výrobci. Účinnost těchto minerály doplňujících patron bývá ovšem často nedostačující!

Jestliže hledáte systém reverzní osmózy pro filtraci studniční vody ke konečné konzumaci, doporučujeme se takovému řešení vyhnout a zvolit systém Nanofiltrace. Nanofiltrace je svými vlastnostmi nejvhodnější pro úpravu studniční vody, a to jak z pohledu zdraví, tak provozu technologie.

NEJVHODNĚJŠÍ FILTRACE STUDNIČNÍ VODY