Proč vodu filtrovat?

Voda je základem života. Až 70 % hmotnosti dospělého člověka tvoří voda. Žádná z buněk v lidském těle nemůže dostatečně fungovat bez vody, stejně jako bez vody nedokáže lidský organismus zabezpečit detoxikaci a vylučování škodlivin z těla. Voda má totiž výbornou schopnost rozpouštět většinu látek do ní přicházejících. Pozitivním přínosem budiž právě zmíněná detoxikace. Na druhou stranu může být snadno znečištěna látkami, které se v ní rozpouštějí.

V dlouhodobém horizontu do těla dostáváme společně s vodou i vše, co je ve vodě obsaženo. To dobré, i to zlé. Konzumací balené nebo nefiltrované vody vystavujeme tělo enormnímu množství toxinů.

Kohoutková voda a její neduhy

Kvalita vody, kterou pijeme, má obrovský vliv na naše zdraví. V dnešní době trendu zdravého životního stylu je voda a její kvalita stále značně přehlížena. Je to přitom voda, kterou pijeme celý život na denní bázi. Co vlastně pijeme? A je dlouhodobá konzumace kohoutkové vody pro lidský organismus škodlivá?

Při sledování kvality vody se běžně uvádějí tři základní ukazatele – chemické a fyzikální, mikrobiologické/biologické a organoleptické ukazatele. Pojďme se na ně podívat hezky popořadě.

Chemické a fyzikální ukazatele

 • Mechanické nečistoty – rez, bláto, sedimenty 
  Cesta vody až do vaší sklenice je dlouhá a trnitá – a v případě nevyhovující kvality potrubí také plná rzi a dalších látek, o které se voda obohacuje. Často se s tímto jevem setkáváme u starých rekonstruovaných budov, kde k výměně vnitřních rozvodů zpravidla nedochází.
 • Chlor
  Chemická látka běžně užívaná k dezinfekci či chcete-li k vyhubení potencionální mikrobiologické a biologické závadnosti. Řešení „z deště pod okap“ - kde je chlor, nejsou bakterie, ovšem kde je chlor, jsou i jeho vedlejší produkty, tzv. trihalometany. Navíc je to právě chlor, který nejvíce kazí chuťové a pachové vlastnosti vody.
 • Trihalometany
  Do vody se dostávají jako vedlejší produkt desinfekce chlorem. Je vědecky prokázáno, že trihalometany (THM) mají ve vyšší koncentraci rakovinotvorné účinky.
 • Pesticidy
  Člení se na více typů podle účelu použití. Nejproblematičtějším z hlediska vody jsou herbicidy (přípravky proti plevelům), jimiž jsou ošetřována biopaliva – řepka olejka, kukuřice, cukrová řepa - a následně kontaminují podzemní vodu, odkud se tyto pesticidy dostávají dále. Dlouhodobé působení na člověka může způsobit karcinogenní či mutagenní choroby, postižení imunitního systému nebo postižení vývoje plodu.
 • Těžké kovy 
  Nejznámějšími představiteli jsou železo, olovo, kadmium, nikl, arsen, rtuť, měď, hliník. Do vody se dostávají zejména prostřednictvím průmyslových činností. Zajímavostí může být, že např. železo dokáží ženy z těla vyloučit prostřednictvím menstruačního cyklu. U mužů má vysoká koncentrace železa rakovinotvorné účinky.
 • Dusičnany a dusitany 
  Vyskytují se zejména v podzemní vodě (testy však prokázaly výskyt i ve vodách balených). Nečastějším zdrojem je nadměrné používání dusíkatých hnojiv. Dusičnany jsou za běžných okolností z těla rychle vyloučeny. Mnohem vyšší riziko představují dusitany – ty jsou přirozeně z dusičnanů přeměněny v zažívacím traktu a v případě novorozenců nebo jedinců se slabší imunitou či onemocněním může dojít k závažným problémům, u novorozenců hrozí až udušení!
 • Estrogeny
  Za výskytem estrogenů ve vodě stojí zejména užívání ženské antikoncepce. Ta má za důsledek vylučování velkého množství ženského estrogenu prostřednictvím moči do odpadních vod, odkud se následně dostává zpět do pitné vody. V roce 2004 byly v Coloradu provedeny studie, které prokázaly vliv estrogenu ve vodě na přeměnu pohlaví ryb žijících v takto kontaminované oblasti. Pro lidský organismus může výskyt estrogenů ve vodě (a nejen v ní) znamenat narušení hormonální rovnováhy, což vede nepřímo k vzniku některých onemocnění. U mužů byla zaznamenána přímá spojitost se vznikem rakoviny prostaty.
 • Zbytky léků 
  Do vody se dostávají vyloučením z lidského těla do odpadních vod a obdobně jako u estrogenů jsou na jejich odstranění čističky vod nedostačující.

Akutní otravy chemickými látkami z pitné vody jsou poměrně vzácným jevem. Mnohem závažnější je dlouhodobé, nepříznivé působení chemických látkek, které mohou být ve vodě přítomny i ve velmi nízkých koncentracích.

Mikrobiologické/biologické ukazatele

 • Koliformní bakterie
  Zahrnují rozsáhlou skupinu bakterií. V kohoutkové vodě se tyto bakterie mohou objevit zejména při zvýšené teplotě dodávky vody, případně při zvolení nedostačující dávky dezinfekce. Zvláštním typem koliformní bakterie je E. coli
 • Escherichia coli 
  E. coli způsobuje u člověka zánětlivé a průjmové onemocnění. Stejně jako u koliformních bakterií je bakterie E. coli považována za typ fekálního znečištění.
 • Legionella
  Legionella se obykle vyskytuje a množí v teplovodním potrubí, boilerech a klimatizacích. Obecně se proto teplá kohoutková voda nedoporučuje ke konzumaci.

Mikrobiologická kontaminace pitné vody má na zdraví lidí okamžité účinky a může postihnout zdraví jedince.

Organoleptické ukazatele

 • Barva
  Do značné míry ovlivňuje přítomnost železa a manganu. Barva může být ukazatelem znečištění vody.
 • Zákal
  Definován jako snížená průhlednost vody, která je často zapříčiněna vyšší koncentrací nerozpuštěných látek.
 • Chuť
  Nejvíce ovlivňována přítomností chloru, železa a manganu.
 • Pach
  Nejčastěji lze z vody cítit přítomnost chloru. Pokud voda zapáchá, může to být známkou přítomnosti mikroorganismů.
 • Teplota
  Čím vyšší je teplota vody, tím rychleji dochází k množení mikroorganismů ve vodě.

Šetřete svoji kapsu i firemní rozpočet

Balená voda je nezanedbatelnou položkou v rodinném i firemním rozpočtu. Proč ale utrácet nemalé peníze za vodu, když ji můžete mít kdykoliv k dispozici v té nejvyšší kvalitě.

Kdykoliv tvoříme individuální kalkulace pro firmy, nepřestáváme se divit, jak vysokou položku rozpočtu tvoří právě zajištění pitného režimu na pracovišti. Voda v barelech není nic jiného než přefiltrovaná voda, kterou do vaší firmy musí někdo dovézt a vy ji musíte vyhradit místo, kde ji budete skladovat, najít odpovědnou osobu, která bude výměnu barelů provádět a v neposlední řadě zajistit pravidelné objednávky dalších barelů, pravidelnou dezinfekci výdejního místa a další nezbytné úkony s tím spojené.

Kolik můžete díky filtraci vody ušetřit?

V domácnosti

1,5l láhev vody vás vyjde přibližně na 10 Kč. Že to je pro dospělého člověka nedostačující množství denního příjmu teď odmysleme – přeci jen nemáme stále možnost vodu doma čepovat a nosit ji všude s sebou.

Počítejme tedy s nevyhnutelnou spotřebou 1,5l láhve balené vody denně pro 1 osobu. V součtu tak za rok za vodu v PET láhvi utratíme okolo 3 650 Kč na osobu, což je přibližně roční náklad na údržbu vodního filtru. Suma sumárum za stejné peníze můžete mít buď 1,5l balené vody na den anebo takřka nekonečné množství filtrované vody v té nejvyšší kvalitě. Sami si jistě dokážete domyslet, jak může takový rozpočet vypadat u 3-4členné rodiny.

Filtrovanou vodu lze využít nejen k přímé konzumaci, ale taktéž k mytí a vaření potravin, čajů, kávy apod. Už jsme vás přesvědčili?

Ve vaší firmě

Zde je kalkulace poměrně individuální a odvíjí se od spotřeby vody v barelech, počtu výdejních míst a samozřejmě ceny barelů, které máte s dodavatelem nasmlouvány.

Zajímá vás, kolik dokážete ušetřit firemnímu rozpočtu při současném čerpání všech dalších výhod filtrované vody? Zeptejte se nás. Tvoříme individuální kalkulace na míru a nezávazně.

Vypočítejte si kolik vám filtrace může
doma nebo ve firmě ušetřit.

Zlepšete životní prostředí kolem vás

Celosvětově se každý den spotřebuje přes 500 milionů plastových lahví.
Snižte ekologickou zátěž stejně jako tíhu ve vlastních rukou při nákupu balené vody. PET láhve jsou problematickým odpadem i přesto, že jsou recyklovatelné. Proces výroby plastové láhve vyžaduje okolo 6násobku vody, než je její samotný obsah a zároveň vyprodukuje emise CO2. Filtrací vody můžete ulevit našemu ekosystému v průměru 380 lahvemi a 30-45 kg CO2 ročně. To není málo, nemyslíte?

Co je špatného na balené vodě?

Bisphenol A

Plastové láhve obsahují látku nazývanou Bisphenol A (BPA), díky které je láhev pevná a čirá. Tato látka patří do skupiny tzv. endokrinních disruptorů a má velmi negativní dopad na lidské zdraví – narušuje hormonální rovnováhu jedince a je přímo spojována se vznikem některých typů rakoviny, neurologickými obtížemi, snížením plodnosti u žen nebo s předčasnými porody a vady u novorozenců.

Látka BPA se do vody uvolňuje při zvýšené teplotě (expozice láhve na přímém slunci, ohřívání plastových nádob v mikrovlnné troubě apod.)

Enviromentální dopad

Zdaleka ne každá plastová láhev vyhozená do opadu bude recyklována a znovu použita. Velká míra končí na skládkách, kde následně při rozkladu vypouští chemické látky do půdy. Značná část plastového odpadu pak končí v oceánech, kde má nedozírné negativní dopady nejen na obyvatele vodní říše.

Usnadní život a zvýší komfort

Jen ta představa, když balenou vodu nakupujete…kolik místa zabírá v nákupním košíku, kolik energie
nám vezme cestou z obchodu do auta a pak zase z auta domů… a kam ji vlastně doma uskladníme?
Zapomeňte na tyto neduhy. Dopřejte si vždy čerstvou, filtrovanou vodu v pohodlí domova. O starost
méně, nemyslíte?