+420 608 595 899

Otázky
a odpovědi

O filtrování obecně

Má smysl vodu filtrovat?

Filtrování vody má smysl i v případě běžné kohoutkové vody. Ta obsahuje celou řadu nežádoucích látek, které mohou negativně ovlivnit její senzorické vlastnosti – chuť, barvu a zápach. Pokud je z vody vyfiltrujete, výsledek poznáte okamžitě – filtrovaná voda zkrátka chutná lépe.

Druhým faktorem je zdraví. I pitná voda, která teče z vašeho kohoutku, může tělu uškodit. Řeč je především o dlouhodobém hledisku, kdy látky v ní obsažené ovlivňují tělo roky. Zdravotní potíže se mohou projevit v delším časovém horizontu.

Přečtete si, jaké látky obsahuje voda.

Jaká jsou rizika balené vody?

BPA – Co to je a jak mi škodí?

BPA je zkratka pro bisfenol A. Obsahují ho plastové lahve. Díky této látce jsou obaly pevné a čiré. Problém je, že BPA se může uvolňovat do tekutiny, pokud je láhev vystavena slunečnímu záření.

BPA patří do skupiny tzv. endokrinních disruptorů. Má velmi negativní dopad na lidské zdraví – narušuje hormonální rovnováhu jedince a je přímo spojována se vznikem některých typů rakoviny. Kromě toho může BPA způsobovat neurologické potíže nebo snižovat plodnost u žen.

Plasty v přírodě

Zdaleka ne každá plastová láhev vyhozená do odpadu bude recyklována a znovu použita. Některé plasty končí na skládkách, kde při rozkladu vypouštějí chemické látky do půdy. Část plave v oceánech a látky vypouští do vody. Velkým tématem jsou také mikroplasty, které se z vody dostávají do těl živočichů a skrze ně až na náš stůl.
Prohlédněte si možnosti filtrace vody.

Jak funguje filtr s aktivním uhlím?

Aktivní uhlí vzniká spálením skořápek kokosových ořechů (případně dřeva). Běžně se používá k redukci chlóru, těžkých kovů, pesticidů a dalších chemických látek obsažených ve vodě. Aktivní uhlí mění kvality vody v oblasti chuti, pachu i zbarvení.

V procesu výroby aktivního uhlí dochází nejprve k tzv. karbonizaci – při teplotě do 540 °C jsou odstraněny přirozeně těkavé složky, nečistoty a zbývající vlhkost. Následně dojde za pomocí velmi horké páry (cca 870 °C) k procesu aktivace. Tento proces vytváří síť trhlin a pórů o různých velikostech (až do molekulárních rozměrů), které fungují jako filtrační plocha. Pro zajímavost – kávová lžička (3 g) aktivního uhlí představuje povrch o ploše fotbalového hřiště.

Co je to membránová filtrace a ultrafiltrace?

Membránová filtrace je fyzikální proces, při kterém jsou částice ve vodě separovány na základě velikosti a tvaru. K filtraci je využíván tlak a také speciální polopropustné membrány s rozdílnou velikostí pórů.

Ultrafiltrace je metoda založená na schopnosti membrán separovat molekuly na základě jejich rozdílné hmotnosti. Mikroporézní trubičky poskytují účinnou fyzickou bariéru proti suspendovaným pevným látkám (mechanické nečistoty, olejové částice) a škodlivým mikroorganismům (bakterie, viry, cysty a prvoci). Princip ultrafiltrace skýtá celou řadu výhod. Patří mezi ně možnost nepřetržité filtrace v reálném čase, zachování minerálních solí ve filtrované vodě a vysoká úspornost (nedochází k žádnému odtoku odpadní vody).

Bezbarelové výdejníky vody

Jak často servisovat výdejník vody?

Moderní bezbarelové výdejníky vyžadují minimální údržbu. Čistí se jednou za 6 měsíců. Proces zahrnuje kompletní čištění, výměnu filtru a dezinfekci. Vyčistit takto jeden bezbarelový výdejník vody trvá přibližně 60 minut. 

Externí čištění výdejníku doporučujeme provádět denně. 

Servisujete výdejníky vody?

Ano. Servisujeme veškeré technologie v nabídce. Objednat si nás můžete na pravidelný servis i na mimořádné řešení poruch.

Objednejte si servis MyTapp zde.

Je bezbarelový výdejník vody výhodnější než balená voda?

Rozhodně ano. Bezbarelové výdejníky vody s filtrací razantně snižují roční náklady na pitný režim v provozu. Kromě toho výdejníky vody minimalizují úkony spojené se zajištěním balené vody. Tu je nutné někde skladovat, hlídat zásoby, doobjednávat, přepravovat a v neposlední řadě se musíte zbavovat se prázdných obalů. Bezbarelový výdejník vody stačí nainstalovat. 

Jak bezbarelový výdejník vody ušetří firmě KALAS 125 000 Kč ročně si přečtěte v naší případové studii.

Nevím, který výdejník vody vybrat.

Nechte vše na nás. Máme s výdejníky vody mnoho zkušeností. Doporučíme pro váš provoz správný typ i množství.

Kdy a jak správně přerušit provoz výdejníku vody?

Bezbarelový výdejník vody odpojte, pokud plánujete delší odstávku, během které ho nebudete používat. Nejlepší postup je včas nás kontaktovat. Vyšleme k vám technika, který filtrační zařízení odpojí.

Postup pro odpojení svépomocí naleznete v článku.

Ecomix

Lze regenerovat s neupravenou vodou?

Regenerace s neupravenou nebo surovou vodou nemá vliv na výkon ECOMIX®.

Proč je změkčovací kapacita ECOMIX® tak nízká ve srovnání s kationtovou změkčovací pryskyřicí?

Změkčovací kapacita není nižší. Kapacita kationtové složky pryskyřice ECOMIX® je hodnocena nižší, protože balení ECOMIX® obsahuje více než jen kationtovou pryskyřici. Kationtová změkčovací pryskyřice je pouze jednou ze pěti složek ECOMIX®.

Měl bych používat čističe pryskyřic nebo sůl s čističi pryskyřic, když regeneruji systém ECOMIX®?

Ne, čističe pryskyřic by se s ECOMIX® používat neměly. Existuje několik hlášených případů, kdy byla účinnost ECOMIX® vážně narušena po použití čističů pryskyřic. Pravidelná změkčovací sůl a správné regenerační postupy udrží ECOMIX® čistý.

Jak se změní TDS po systému s ECOMIX®?

TDS (celkové rozpuštěné látky) po systému ECOMIX® se zvýší v průměru o 10% původního obsahu. To je způsobeno nahrazením kationtů tvrdosti neškodnými sodnými kationty během iontové výměny.

Je možné použít ECOMIX®, pokud je obsah železa ve vodě vyšší než limit 15 ppm?

Existují jednotky ECOMIX®, které úspěšně odstraňují železo i v ještě vyšších koncentracích. Před tímto krokem byste se však měli obrátit na odborníka na úpravu vody s kompletní analýzou vody.

Mohu použít ECOMIX®, pokud je před jednotkou aerace nebo dávkování oxidantu?

Nedoporučujeme instalaci oxidace a/nebo aerace před systém ECOMIX®. Pokud musíte z jakéhokoli důvodu použít aeraci nebo dávkování oxidantu, doporučujeme předúpravu s vícesložkovým sedimentačním filtrem a filtrem s aktivním uhlím pro odstranění reziduálního aktivního chlóru.

Je ECOMIX® citlivý na H2S?

ECOMIX® není citlivý na obsah sirovodíku v pitné vodě a jeho účinnost nebude ovlivněna.

Sníží ECOMIX® H2S?

Někdy může ECOMIX® mírně snížit zápach H2S, ale nedoporučuje se jako řešení.

Mohu použít ECOMIX®, pokud byl během skladování náhodně zmrazen?

Zmrazení ECOMIX® by se mělo vyhnout, protože může poškodit jeho složky. Aby se předešlo zamrznutí, měl by být ECOMIX® skladován v suché místnosti chráněné před slunečním světlem při teplotách 35–80 °F (2–27 °C). Pokud dojde k zamrznutí, měl by být ECOMIX® pomalu rozmrazen při pokojové teplotě před naložením a použitím. Zamrzlý ECOMIX® by se neměl ohřívat ani pářit.

Proč je nutný horní košový rozdělovač?

Tento rozdělovač je nezbytný, aby se zabránilo ztrátě ECOMIX® během zpětného praní v regenerační sekvenci.

Co se stane, pokud provozuji systém ECOMIX® bez první regenerace?

Systém nebude správně odstraňovat kontaminanty. V jednom balení ECOMIX® je 5 složek. Pro správnou funkci filtru je třeba, aby tyto složky byly „vrstvené“. Když je ECOMIX® regenerován, směs se sama klasifikuje do vrstev, čímž se stává připraveným k použití.

Je pravda, že ECOMIX® odstraní všechny typy železa, včetně feričtého?

ECOMIX® efektivně neodstraní feričté nebo oxidované železo. V případech, kdy je přítomno feričté železo, doporučujeme instalaci sedimentačního filtru před systém ECOMIX® pro zachycení částic feričtého železa.

Mohu použít ECOMIX® v případech vysokého obsahu železa, manganu nebo taninů a při nízké tvrdosti vody?

ECOMIX® bude fungovat úspěšně i za těchto podmínek. Přesto musí být tvrdost surové vody použita pro programování ovládacího ventilu a je nutné nastavit „Day Override“ na 3 nebo 4 dny. V případě jakýchkoli otázek se určitě poraďte s odborníkem na úpravu vody.

Má aplikace je studna, která je umístěna blízko povrchové vody (jezera, řeky, kanály, rybníky).

Voda v mělkých studních, které jsou blízko povrchové vody, může být směsí studniční a povrchové vody a může mít vyšší než normální obsah TOC a barvu. Může být mikrobiologicky kontaminována. V těchto situacích je ECOMIX® použitelný, ale může být vyžadována další úprava. Doporučujeme věnovat pozornost barvě vody a provést test na taniny. Testovací pokyny je nutné striktně dodržovat. Po dokončení zašlete analýzu vody a výsledky testu na taniny spolu vašemu odborníkovi na úpravu vody.

Je Ferrosorb produkt založený na iontové výměně, který je také regenerován solí?

Ferrosorb se regeneruje díky mechanismu povrchového čištění během zpětného praní. To je důvod, proč vždy upozorňujeme na správnou rychlost zpětného praní.

Mohu použít ECOMIX® pouze pro odstranění organických látek a taninů?

ECOMIX® by se neměl používat, pokud je jediným účelem úpravy snížení organických látek. Nicméně ECOMIX® lze použít pro snížení organických látek (barvy) a změkčení vody ze studny nebo městského zdroje. Kapacita jednotky by měla být stále hodnocena na základě tvrdosti surové vody.

Využívám povrchovou vodu (jezera, řeky, kanály, rybníky) namísto studniční vody. Mohu pro tuto aplikaci použít ECOMIX®?

ECOMIX® je určen pro úpravu studniční, nikoli povrchové vody. Povrchová voda může být mikrobiologicky kontaminována, mít vysoké hladiny TOC (celkových organických uhlíků), taninů a barvy, které často překračují omezení ECOMIX®. Povrchovou vodu lze s ECOMIX® ošetřit pouze po chloraci a sedimentační filtraci následované filtrem s aktivním uhlím.

Je ECOMIX® citlivý na aktivní chlór, pH nebo TDS?

ECOMIX® vykazuje stabilní provoz při hladinách aktivního chlóru nižších než 1 ppm a pH v rozmezí 5 až 9. ECOMIX® není ovlivněn aniontovým složením vody a je stabilní při vstupní TDS vody nižší než 4000 ppm.

 

Filtrování vody v kuchyni

Jak kuchyňské filtry fungují?

Filtr na vodu do kuchyně se instaluje nejčastěji pod kuchyňský dřez, a to výhradně na rozvod studené vody. Filtrace zbaví vodu mechanických nečistot (písek, bahno, rez), organických látek, chlóru a jeho sloučenin, těžkých kovů a chemie. Všechny tyto složky jsou zdrojem zápachu a nepříjemné chuti vody.

K filtraci se nejčastěji používá mechanická filtrace v kombinaci s aktivním uhlím.

Jak často musím kuchyňský filtr měnit?

Doporučený interval výměny filtrů je 1x za 6 až 12 měsíců nebo po překročení kapacity protečené vody (odvíjí se od velikosti kartuše). Z hygienických důvodů důrazně doporučujeme filtr na vodu vždy maximálně po roce vyměnit, i když kapacitu nevyčerpáte. 

Výměna filtru je snadná. U většiny filtračních zařízení ji zvládnete sami.

Objednejte si náhradní filtry na našem e-shopu

Odstraní filtrování minerály ve vodě?

Filtrovaná voda obsahuje všechny tělu prospěšné minerály. Standardní kuchyňské filtrační systémy je neodstraní.

K demineralizaci vody dochází pouze u filtračních systémů na principu reverzní osmózy. Čistí vodu tak účinně, že z ní odeberou veškeré látky – i ty žádoucí. V takovém případě je potřeba minerály do vody navracet. K tomu slouží mineralizační patrony, ideálně v kombinaci se směsí elektrolytů od výrobce Ovonex

Více o mineralizaci a demineralizaci vody si můžete přečíst v sekci FAQ – Reverzní osmózy.

Vyřeší kuchyňská filtrace problém s vodním kamenem?

Kuchyňská filtrace je lokální řešení. Účinně pomáhá od nánosů vodního kamene v konvici, kávovaru nebo konvektomatu. Neochrání však vybavení objektu, kterým prochází voda z přívodu bez filtrace.

Na odstranění vodního kamene lokálně v kuchyni doporučujeme filtry BWT AQA Drink. Odstraní veškeré nežádoucí látky, které mají vliv na chuť a pach vody (chlór, těžké kovy). Zároveň chrání vybavení před usazováním vápníku a vytvářením vodního kamene. Na výstupu obohatí vodu o hořčík – nositele chuti vody a všech studených a horkých nápojů.

Je filtr v kuchyni zdravotně bezpečný?

Ano, ale je třeba ho správně provozovat a pravidelně měnit.

Filtru nesvědčí, když se nepoužívá a voda v něm dlouho stojí. Naopak je žádoucí, aby byl co nejvíce v provozu. Při odstávkách zařízení delších než 4 týdny doporučujeme filtr vyměnit za nový. Pokud voda ve vašem filtru zůstane stát déle než 48 hodin, doporučujeme ho propláchnout pomocí 3-5 litrů vody. Vodu můžete použít například pro konvici na zalévání rostlin.

Hygienická životnost filtru je 1 rok. Po této době ho vyměňte.

Co dělat, když pod dřezem není na filtr na vodu dostatek místa?

V nabídce máme velmi kompaktní filtry na vodu, které se vejdou do malých prostorů. Některé z našich filtrů na vodu lze instalovat svisle i vodorovně. V praxi to často vypadá tak, že filtr leží na polici nad výsuvnými koši.

Další možností je umístit filtr jinam než pod dřez a vodu přivádět hadičkami. Standardně mají v průměru pouze 6 mm, takže je velmi snadné je rozmístit.

Filtry mechanických nečistot

Jak často měnit filtr na mechanické nečistoty?

Filtry na mechanické nečistoty od rakouského výrobce BWT jsou zpravidla vybaveny funkcí proplachu nečistot do odpadu. Není tedy potřeba měnit filtrační vložku při každém znečištění, jako tomu bylo v minulosti u starších technologií potrubních filtrů.

Z hygienických důvodů se doporučuje vnitřní vložku filtru měnit každých 6 až 12 měsíců. Nezapomínejte, že je to voda, kterou pijete.

Proplach do opadu doporučujeme provádět každé 3 měsíce, a/nebo v případě, kdy dojde k poklesu tlaku v důsledku znečištění filtračního síta.

Je filtr na mechanické nečistoty potřeba?

Filtry na mechanické nečistoty považujeme za naprostý základ pro všechny domácnosti. Jejich pořizovací cena není vysoká a provoz je takřka nulový. Zachytí mechanické nečistoty jako písek nebo rez, které by vám jinak ucpávaly trubky a spotřebiče.

Filtry na železitou vodu a mangan

Jaké jsou maximální limity železa a manganu ve vodě?

Podle vyhlášky je limit pro železo 0,2 mg na litr a pro mangan 0,05 mg na litr.

Proč jsou železo a mangan ve vodě problematické?

Z hlediska běžného užívání se s nimi pojí několik problémů. Vysoký obsah manganu a železa může zkomplikovat praní, protože obě látky barví. Rovněž způsobují onu známou „kovovou“ pachuť vody. Velmi vysoké hladiny rozpuštěného železa nebo manganu mohou mít za následek, že chlor přestane účinně působit jako dezinfekční prostředek. Zároveň mangan a železo představují živnou půdu pro množení mikroorganismů ve vodě. Proto v rozborech s vysokým obsahem těchto látek zpravidla narazíte na vysoké množství bakterií.

Z hlediska provozu domu je dobré vědět, že mangan a železo se hromadí na vnitřních površích vodovodního systému včetně potrubí, akumulačních nádrží a dalších zařízení (myčky, pračky, bojlery). V případě ucpání tlak vody klesá, takže je třeba více energie.

Jak poznám, že mám ve vodě železo a mangan?

Obě látky barví.

Železo do červenohněda. Pokud jste se někdy podívali do umyvadla či vany a viděli hnědý pruh nebo skvrnu, může to znamenat, že máte vodu s vysokým obsahem železa.

Mangan do černa. Dobře bývá vidět v okolí kohoutků, ve vanách, na umyvadlech a záchodových mísách.

Nejpřesnějším způsobem, jak zjistit přítomnost těchto látek, je rozbor vody. Pokud máte vodu z vlastního zdroje, vždy si nechte udělat rozbor, než ji začnete používat.

Jak se zbavit železité vody a manganu?

Nejefektivnějším způsobem je úprava vody na centrální úrovni. K tomu slouží automatické úpravny, které vyžadují minimální obsluhu.

Do úpraven (tlakových lahví) se nasype filtrační směs (ECOMIX nebo GreensandPlus). Technologie pak automaticky řídí celý proces úpravy vody. U ECOMIX je nezbytné dosypávat na pravidelné bázi tabletovou sůl, obdobně jako u změkčovače. U GreensandPlus se používá manganistan draselný.

Při výběru vhodného filtru a náplně jsou důležité vstupní hodnoty upravované vody, především pH, koncentrace železa, manganu a amoniaku.

Co je to Ecomix?

ECOMIX je víceúčelové filtrační médium speciálně vyvinuté pro problematickou vodu z vlastního zdroje. ECOMIX je řešením na vápenatou vodu, železitou vodu, vodu s vysokým obsahem manganu, organicky znečištěnou vodu, a vodu s amoniakem.

Filtrační médium ECOMIX se skládá z pěti speciálních vrstev přírodních a syntetických materiálů, což zajišťuje spolehlivou a stabilní účinnost filtrace vody.

Co je to Greensand plus?

GreensandPlus™ je filtrační médium určené k odstraňování rozpustného železa, manganu, sirovodíku, arsenu a radia z podzemních vod. GreensandPlus™ neodstraňuje vápník a hořčík. Jedná se o poměrně těžké médium, které při proplachu vyžaduje vydatnost zdroje a vysoké průtoky.

Reverzní osmózy

Co je reverzní osmóza (RO) a jak funguje?

Reverzní osmóza je proces čištění vody, který využívá polopropustnou membránu odstranění široké škály kontaminantů z vody. V běžném systému RO je voda pod tlakem protlačena membránou, přičemž za sebou zanechává rozpuštěné látky, soli a nečistoty.

Proces funguje na základě selektivního propouštění pouze molekul vody skrz membránu, zatímco větší částice a většina rozpuštěných látek nemůže procházet. Výsledná vyčištěná voda se nazývá 'permeát', zatímco 'koncentrát' označuje odmítnutou vodu obsahující koncentrované nečistoty, která se obvykle likviduje - stane se z ní odpadní voda.

Jaké jsou hlavní aplikace reverzní osmózy?

Reverzní osmóza se používá v různých oblastech, včetně:

  • Pitné vody pro domácnosti: V určitých případech, zpravidla při problematické vodě z vlastního zdroje, lze instalovat RO systémy pod dřez, aby poskytovaly domácnostem čistou pitnou vodu. Nicméně voda po procesu reverzní osmózy je silně vyčištěná a chybí v ní důležité minerály pro lidské tělo. Proto je nezbytné tuto vodu zpětně mineralizovat (funkčním mineralizátorem) a zároveň zajistit doplnění těchto chybějících minerálů kvalitními suplementy a elektrolyty (zejména v letních dnech, při sportu, saunování apod.).
  • Průmyslové procesy: RO se široce využívá v průmyslu jako napájecí voda pro kotle, výrobu elektroniky, farmaceutický průmysl, výrobu potravin a nápojů a další.
  • Odsolování: RO je klíčovou technologií pro přeměnu mořské vody na sladkou vodu pro pití a zavlažování v oblastech s nedostatkem vody.
  • Čištění odpadních vod: RO lze použít k čištění určitých druhů odpadních vod a splašků, což umožňuje získávání použitelné vody a snižování environmentálního dopadu.
  • Dialýza: RO se využívá v lékařských zařízeních k čištění vody používané v dialýzních strojích pro pacienty s onemocněním ledvin.
  • Gastronomie: Nejlepší výsledky mytí nádobí dosáhnete s osmotickou vodou, která je bez vápenatých nebo minerálních zbytků. Takto čistá voda zanechá sklo lesklé, bez halo efektu, skvrn nebo patin. Voda získaná RO umožní čisticím prostředkům skutečně účinné čištění a sníží jejich spotřebu až o 2/3.

 

Jak je na tom RO ve srovnání s jinými metodami čištění vody?

Reverzní osmóza patří mezi jedny z nejúčinnějších metod úpravy vody, schopných odstraňovat širokou škálu kontaminantů, včetně rozpuštěných solí, těžkých kovů, bakterií, virů a dalších nečistot. Dokáže dosáhnout vysokého stupně čištění a produkovat vodu výjimečné kvality.

Ve srovnání s jinými metodami, jako jsou filtry s aktivním uhlím nebo sedimentační filtry, RO nabízí vynikající odstranění rozpuštěných látek a je zvláště účinná při odsolování vody.

Nemůžete najít produkt, který hledáte?

Pokud nemůžete najít produkt, který hledáte, nebojte se nás kontaktovat. Rádi se s vámi poradíme ohledně vašich specifických požadavků a pomůžeme vám najít vhodné řešení.

Sodobary a vybavení pro gastro

Jak poznám, že filtr na vodu potřebuje vyměnit?

Filtrační zařízení pro gastro standardně doplňujeme o digitální průtokoměr, který počítá množství protečených litrů vody. Jakmile je kapacita filtru na vodu vyčerpána, průtokoměr vás upozorní.

Jak často je nutný servis sodobaru?

Moderní sodobary vyžadují minimální údržbu. Čistí se jednou za 6 měsíců. Proces zahrnuje kompletní čištění, výměnu filtru (je-li vyčerpána kapacita) a dezinfekci. 

Externí čištění sodobaru doporučujeme provádět denně. 

Servisujete sodobary?

Ano. Servisujeme veškeré technologie v nabídce. Objednat si nás můžete na pravidelný servis i na mimořádné řešení poruch.

Úpravny dusičnanů

UV dezinfekce vody

Jak funguje UV systém?

UV systémy brání růstu a reprodukci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry, plísně, řasy a jiné. Děje se tak prostřednictvím UV záření charakteristického krátkou vlnovou délkou. Voda obtéká kolem UV lampy, která toto záření produkuje. Energie dávky UV světla během jeho expozice se vyjadřuje v jednotkách mJ/cm2. Každý jednotlivý mikroorganismus vyžaduje odlišnou hodnotu pro své vyhubení. Například mikroorganismus streptokoku k vyhubení potřebuje cca 3,8 mJ/cm2, zatímco bakterie Legionella 12,3 mJ/cm2.

Dokáže UV systém filtrovat vodu?

Ne, UV systémy pouze ničí mikroorganismy ve vodě. Neodstraňují jiné nečistoty z vody.

Jaké jsou požadavky na kvalitu vody pro UV systém?

Napájecí voda musí splňovat požadavky stanovené výrobcem. Cizí částice nebo usazeniny (např. vápníku, železa či manganu) ovlivňují správnou funkci zařízení.

Tvrdost vody by neměla překročit hodnotu 1,5 mmol/l. V jiném případě je nutné pravidelně čistit křemíkovou trubici, aby mohlo procházet ultrafialové záření a voda mohla být účinně dezinfikována.

Akumulovaná hodnota železa a manganu by měla být pod úrovní 0,1 ppm = 0,1 mg/l.

Zákal má svůj limit na hodnotě < 1 NTU.

Mechanický před-filtr by měl mít ideálně propustnost 10 mikronů. Pokud instalujete UV systém centrálně pro celý objekt, nejlepší způsob zajištění účinnosti UV je s pomocí před-filtrace aktivním uhlím nebo zeolitem.

Je nutné měnit žárovky v UV systémech?

Ano. Četnost záleží na tom, zda používáte klasický UV systém, nebo modernější UV-LED. Klasické UV systémy svítí nepřetržitě. UV-LED pouze v moment, kdy je voda čerpána. Z tohoto důvodu se limity na výměnu žárovek liší. 

Žárovku u UV systému je nutné měnit každých 9 000 hodin (= 12 měsíců).

Žárovku u UV-LED systému je nutné měnit každých 1 000 až 1 500 hodin (= mnoho let při instalaci v kuchyni pod dřezem).

Změkčovače vody

Jak funguje změkčovač vody?

Změkčovač vody je zařízení, které odstraňuje tvrdost vody, která je způsobena přítomností vápníku a hořčíku. Nejčastěji se používá proces iontové výměny, při kterém jsou vápníkové a hořčíkové ionty tvořící tvrdost vody nahrazeny sodnými ionty.

Jaká je výhoda používání změkčovače vody?

Hlavní výhodou je odstranění tvrdosti vody, což má pozitivní vliv na životnost domácích spotřebičů, snížení spotřeby mýdla a detergentů, zlepšení působení čisticích prostředků a zachování kvality oblečení a nádobí. Měkká voda také zabraňuje vysušování a svědění pokožky.

Co znamemá a v čem spočívá tzv. regenerace změkčovače?

Regenerace změkčovače vody je proces obnovy jeho funkčnosti. Provádí se pomocí tabletové soli, který se přidává do zařízení. Během regenerace se odstraňují nahromaděné minerální látky a obnovuje se schopnost změkčovače vody - změkčovač se opětovně nasytí ionty sodíku. Regenerace je zpravidla zcela automatická a je zásadní pro udržování účinnosti a životnosti změkčovače vody.

Jak často musí regenerovat změkčovač vody?

Frekvence regenerace závisí na kapacitě změkčovače, množství spotřebované vody a tvrdosti vody před úpravou. Obvykle se regenerace provádí jednou za několik dní nebo týdnů. 

Jak dlouho trvá regenerace změkčovače vody?

Doba regenerace se liší podle konkrétního modelu změkčovače vody. Obvykle u domácích stanic to trvá 1-2 hodiny, během nichž se provádí regenerace ve všech potřebných krocích - oplachy, zasolení, zpětný proplach. 

Je bezpečné pít vodu ze změkčovače vody?

Voda po změkčení obsahuje sodné ionty, které nahrazují vápník a hořčík. Obecně se nedoporučuje konzumovat zcela změkčenou vodu, a proto je vhodné správně smíchat změkčenou vodu s nezměkčenou vodou, aby se dosáhlo požadované minimální tvrdosti vody (obsahující vápník a hořčík).

Omezením změkčování vody je také množství sodíku, které se do vody dostane během procesu (cirka 8,2 mg/l za každý změkčený 1° dH tvrdosti vody). Pro osoby, které dodržují dietu s omezeným příjmem sodíku, je důležité toto množství zahrnout do celkového denního příjmu sodíku. Nicméně pro zdravé jedince je množství sodíku z takto upravené vody zanedbatelné a srovnatelné s malou svačinou ve formě krajíce chleba a několika plátky sýra nebo dušené šunky.

Odstranění hořčíku lze považovat za zanedbatelné, protože většina tvrdosti vody je způsobena minerálem vápníku, zatímco hořčík tvoří pouze malé množství.

Jaká údržba je potřebná pro změkčovač vody?

Základní údržba zahrnuje monitorování úrovně soli v solné nádrži a pravidelné doplňování soli potřebné pro regeneraci. Také je důležité kontrolovat a čistit filtr a nastavit správné parametry změkčovače vody podle potřeby.

Změkčovač vody by měl být alespoň jednou ročně dezinfikován speciální chemickou látkou, obvykle slabě koncentrovaným peroxidem vodíku. Existuje však výjimka pro změkčovače vody vybavené automatickou dezinfekcí elektrolýzou soli. Odborný servis změkčovací stanice doporučujeme objednat jedenkrát za 1-2 roky. Při něm se prověří správný chod zařízení, provede se čištění a mazání mechanismu, a vymění se těsnění a o-kroužky.

Jak zvolit správný změkčovač vody pro mé potřeby?

Správný výběr změkčovače vody závisí na množství vody, kterou používáte, počtu odběrných míst, úrovni tvrdosti vody a dalších specifických požadavcích. Je vhodné proto vždy výběr konzultovat s odborníkem na úpravu vody, který vám pomůže vybrat vhodný model s odpovídající kapacitou.

Vždy vyhledejte odborníka, který vám může poskytnout komplexní služby včetně poradenství, instalace a poprodejního servisu.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies